We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Be Sy'n Wir?

by I Fight Lions

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Be Sy'n Wir? via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 7 days

    £10 GBP or more 

  You own this  

   

1.
Diwedd Y Byd 04:20
Dros dair mil o filltiroedd I’r gorllewin gwyllt Mae’r dyn dros yr Iwerydd yn mwytho’r glicied gyda’i fys A draw draw yn y dwyrain Ma na derfysg yn y dŵr Ond ar stepan drws dy dŷ di, ma petha ‘run mor ddrwg O jysd anadla’n ddyfn Jysd anadla’n ddyfn Gafal’n dyn a phaid â gadael fynd Ma pawb yn mynd yn wallgof ar y cyd Ella bo’i’n ddiwedd y byd Ond cariad, dydw i’n poeni dim Cyn belled â rwyt ti ‘fo fi’n fan hyn Lle does na’m helynt i’n hanafu ni Y tarannau a’r tân mond yn si Ar y gorwel, ti’n ddiogel Cyn belled â dy fod di’n fy mreichia i ‘Di newyn ‘rioed ‘di newid Ond mae tewdra’n lladd mwy fyth Felly cyfra’r caloriau, cadwa’r sos coch off dy jips ‘Sa neb ‘sio mynd yn hen Ond ma pawb ‘sio byw am byth Marw’n ifanc ac yn enwog, dim ond i gyflawni’r wyrth Jysd anadla’n ddyfn Jysd anadla’n ddyfn Gafal’n dyn a phaid a gadael fynd Ma pawb yn mynd yn wallgof ar y cyd Ella bo’i’n ddiwedd y byd Ond cariad, dydw i’n poeni dim Cyn belled â rwyt ti ‘fo fi’n fan hyn Lle does na’m helynt i’n hanafu ni Y tarannau a’r tân mond yn sî Ar y gorwel, ti’n ddiogel Cyn belled â dy fod di’n fy mreichia i Carchar i’r caethyddion druan Dyna’r tâl am fod yn sâl Ac afiechydon gaiff y meddwon Paid cymryd dim yn ganiataol O tydwi ddim yn dda ar hyn o bryd Y gwir ‘di, dwi heb fod ers hir Ma pawb yn mynd yn wallgof ar y cyd Ella bo’i’n ddiwedd y byd Ond cariad, dydw i’n poeni dim Cyn belled â rwyt ti ‘fo fi’n fan hyn Lle does na’m helynt i’n hanafu ni Y tarannau a’r tân mond yn sî Ar y gorwel, dwi’n ddiogel Cyn belled â mod i’n dy freichia di
2.
Ti’m yn gaeth i’r dystiolaeth, na, ti’n rhydd Paid cwestiynu’r hyn ti’n gredu Pwy benderfynodd mai gwyddoniaeth ydi’r gwir? Mae’r ddealltwriaeth dal i ledu Paid cymhlethu’r gred Ti’n tynnu ar y tennyn er mwyn gweld tu ôl i’r llen Mond i ddarganfod bod y dyn mawr ‘mond yn llais bach yn dy ben A phan ddaw y darganfyddiad, pan ddaw’r gwir i olau’r dydd Ddewisi di y ffaith ta’r ffydd? Creda’n gryf gyda dy galon fawr i gyd A fydd na’m dadla am yr ateb Mae popeth yna’n blaen, yn glimr ewn du a gwyn O does na’m graddiant llwyd na lliwgar Pwy a ŵyr pwy wnaeth y ser uwchben Pwy a ŵyr pwy fysa’n sgwennu’r ffasiwn ffuglen Creda’n gryf gyda dy galon fawr i gyd Arwydd o wendid yw ansicrwydd Paid cymhlethu’r gred Ti’n tynnu ar y tennyn er mwyn gweld tu ôl i’r llen Mond i ddarganfod bod y dyn mawr ‘mond yn llais bach yn dy ben A phan ddaw y darganfyddiad, pan ddaw’r gwir i olau’r dydd Ddewisi di y ffaith ta’r ffydd? Ti’n tynnu ‘ry tennyn Mae’r fflamau’n dwysáu Ond wrth i ti losgi ‘Di’r ffydd yn cryfhau? Wyt ti dal i gredu? Wyt ti dal yn siŵr? Ta oes ‘na amheuaeth Am dy dda a dy ddrwg
3.
Trio bob dim, ond dal, mae’r ateb ‘r’un fath Trio bod yn glyfar, trio bod yn graff Ond yn amlwg fydd na’m plesio rhai Yn amlwg fydd na’m plesio chditha chwaith Ti ‘di dod i benderfyniad ers tro Ti’n bengaled, ti’n ddi-droi’n-ôl A fedrai’m dal dy sylw di I ddangos pa mor ffôl yw hyn i gyd Di cael hen ddigon O gael yr un dadleuon dro ‘r ôl tro Ti’n ddall i’r gwalla’n dy feddylia di Be sy’n gelwydd, be sy’n wir? Wyt ti ‘di syrffedu ar fod yn iawn o hyd? Gad i fi dy helpu di Trio bob dim, ond dal, mae’r ateb ‘r’un fath ‘Di chwara’n fudur, ‘di chwara hi’n saff Ond yn amlwg, fydd na’m plesio rhai Dwi’n pregethu i’r troëdig fwy neu lai Ti dal i ganu o’r un llyfr emynau Byth ddim byd newydd, mond yr hen ffefrynau Tra ma’r byd o d’amgylch di Yn esblygu mwy a mwy pob dydd Di cael hen ddigon O gael yr un dadleuon dro ‘r ôl tro Ti’n ddall i’r gwalla’n dy feddylia di Be sy’n gelwydd, be sy’n wir? Wyt ti ‘di syrffedu ar fod yn iawn o hyd? Gad i fi dy helpu di Mi ddwedodd hi “cariad, yr angerdd yw’r allwedd i’r galon dan glo” Ond roedd hi’sio wbath haws, eisiau calon agored rhyw gariad dros dro Mi ddwedodd hi “cariad, yr angerdd yw’r allwedd i’r galon dan glo” Ond eto pan rois i fy angerdd, chefais i’m byd yn ôl Ches i’m byd yn ôl
4.
Y Gasgen Wag 03:28
Dwi ‘di trio cadw ‘mhen yn glir Ond ma’r dŵr o hyd yn troi yn ôl yn win Ma ‘na ddiafol ar f’ysgwydd chwith, a diafol ar y dde Yn deutha fi, “paid â phoeni, does ‘na’m byd o’i le” Ond does ‘na’m ateb call Ar waelod casgen wag Ac wrth i’r cwrw lifo, mae’r holl feddyliau’n cilio A dwi’n anghofio geiria’r gân Dwi ‘di trio dod o hyd i’r gwir Treulio dyddiau yn diddymu’r darlun ffug Ond wrth ddad-wneud y clymau, ddaw dim ond cymlethdodau Trwy’r gwirodydd, tydw i methu gweld yn glir Does na’m ateb call Ar waelod casgen wag Ac wrth i’r cwrw lifo, mae’r holl feddyliau’n cilio A dwi’n anghofio geiria’r gân Tydi nghalon i’m yn lân Ond ynddi, ti’n llwyddo’i gynnau tân Dwi’m yn siŵr os mai’r gwin ‘ta’r wên sy’n neu fy nghoesa’n wan Ond dwi’n gwybod bod un yn well na’r llall Does na’m ateb call Ar waelod casgen wag Mae’r cwrw wedi cilio, a’r cariad ‘di dihuno I f’atgoffa o eiria’r gân
5.
3300 05:06
6.
Adweithiau 04:33
Ti’n chwilio am gwîr yn y gwîn Ac am gariad mewn merched drud ‘fo enwa ffug Ond ti heb ddarganfod heddwch hyd yn hyn ‘di’r gwydraid o wenwyn wan ‘im yn llenwi’r gwacter yn dy galon gwag Ond ma’n lleddfu’r boen am funud byr O, mae dy hud yn Neud y byd llawer mwy lliwgar i pawb o dy gwmpas Ond ti’n gweld yn ddu a gwyn o hyd ‘di’r gwên ar dy wefusa heb gyrraedd dy llgada ‘r hapusrwydd yn gelwydd pur Ond ti’m yn rheoli ‘mbyd ‘Blaw yr hyn ti’n gredu a’r hyn ti’n neud Dim ond adweithiau ‘di meddylia ar diwedd y dydd Ti’n chwilio am lonydd, ond Ma ‘na ‘sbrydion sy’n sibrwd yn dy ‘menydd sy’ mond Isio cadw chdi yn effro heno Ti’n chwilio am ganiatad I rhoi’r gora i’r byd mawr brawychus ‘ma Ond does neb isio chdi adael eto Ma dy hud yn Neud y byd llawer mwy lliwgar i pawb o dy gwmpas Ond ti’n gweld yn ddu a gwyn o hyd ‘di’r gwên ar dy wefusa heb gyrraedd dy llgada ‘r hapusrwydd yn gelwydd pur Ond ti’m yn rheoli ‘mbyd ‘Blaw yr hyn ti’n gredu a’r hyn ti’n neud Dim ond adweithiau ‘di meddylia ar ddiwedd y dydd Ti’n chwil, ti’n chwythu d’arian ar champagne a sigárs Ti’n chwilio am ryw gusan gan bob merch yn y bar Ac wrth it i fynd adra yn dy dacsi i un Pendroni pam ti’n euog ac yn beio dy hun Ond cofia mae gan bawb broblemau, nid dim ond ti Ti’n unig ond dim ti ydi’r unig un Camgymryd cyffur am foddhad Camgymryd cyffion am ryddhad Daw hapusrwydd yn rhwydd i rai Ond dim drwy nodwyddau
7.
Y llwch ar yr aelwyd Yn gorchuddio y lluniau di-liw Daliwyd profiadau, eiliadau a fu Lle bu chwerthin â chyfeillion triw Mae’r gwir yn treiddio i’r cof Nid yw’r hen wên gyfarwydd fyth am ddod yn ôl O ma ‘na rywbeth o’i le Y gwacter yn y gadair, yr oerni lle roedd gwres ‘Di’r lle ma ddim ‘r’un fath Unwaith yn gartref clyd, nawr yn gragen wag ‘Di’r lle ma ddim ‘r’un fath Hebdda chdi Llyfrau nodiadau Llawn caneuon heb eu cwblhau Y llenni ar gau, ond mae mymryn o haul Yn taflu golau ‘r y llwch yn yr aer Mae’r gwir yn treiddio i’r cof Yn d’absenoldeb, dim ond yr atgof sydd ar ôl O ma ‘na rywbeth o’i le Y gwacter yn y gadair, yr oerni lle roedd gwres ‘Di’r lle ma ddim ‘r’un fath Unwaith yn gartref clyd, nawr yn gragen wag ‘Di’r lle ma ddim ‘r’un fath Hebdda chdi Mae’r gwir yn treiddio’n ddyfn i’r cof Nid yw’r hen wên gyfarwydd fyth am ddod yn ôl Mae’r gwir yn treiddio’n ddyfn i’r cof Yn d’absenoldeb, dim ond yr atgof sydd ar ôl
8.

about

I Fight Lions - Be Sy'n Wir?

© Recordiau Côsh Records
℗ Cyhoeddiadau Côsh Publications
Rhyddhawyd ar y cyd efo Syrcas

credits

released June 15, 2018

Hywel Pitts: Prif Lais a Gitar
Dan Owen: Gitar
Dan Thomas: Gitar Fas
Rhys Evans: Drymiau

Russ Hayes: Allweddellau a Synth ychwanegol

Caneuon wedi’u cyfansoddi a’u trefnu gan:
Rhys Evans, Dan Owen, Hywel Pitts a Dan J Thomas

Geiriau gan:
Hywel Pitts

Cerddoriaeth wedi'i chynhyrchu, ei chymysgu a'i meistrioli gan:
Russ Hayes

Recordiwyd yn:
Stiwdio Recordio Orange Sound, Penmaenmawr

Gwaith celf a lluniau gan:
Robert Holding a Dan Owen

license

all rights reserved

tags

about

I Fight Lions UK

I Fight Lions are a rock band hailing from the mountains of North Wales. Like many other bands, they write songs and perform them in public places; often for applause, seldom for money.

Mae I Fight Lions yn fand roc o ardal fynyddig Eryri. Fel llawer o fandiau eraill, maent yn sgwennu caneuon a'u chwarae nhw i bobl sy weithia'n gwrando, ond yn anaml yn talu.
... more

contact / help

Contact I Fight Lions

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account