Be Sy'n Wir?

by I Fight Lions

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Be Sy'n Wir? via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 7 days

    £10 GBP or more 

  You own this  

   

1.
04:20
2.
3.
4.
03:28
5.
05:06
6.
04:33
7.
8.

about

I Fight Lions - Be Sy'n Wir?

© Recordiau Côsh Records
℗ Cyhoeddiadau Côsh Publications
Rhyddhawyd ar y cyd efo Syrcas

credits

released June 15, 2018

Hywel Pitts: Prif Lais a Gitar
Dan Owen: Gitar
Dan Thomas: Gitar Fas
Rhys Evans: Drymiau

Russ Hayes: Allweddellau a Synth ychwanegol

Caneuon wedi’u cyfansoddi a’u trefnu gan:
Rhys Evans, Dan Owen, Hywel Pitts a Dan J Thomas

Geiriau gan:
Hywel Pitts

Cerddoriaeth wedi'i chynhyrchu, ei chymysgu a'i meistrioli gan:
Russ Hayes

Recordiwyd yn:
Stiwdio Recordio Orange Sound, Penmaenmawr

Gwaith celf a lluniau gan:
Robert Holding a Dan Owen

license

all rights reserved

tags

about

I Fight Lions UK

I Fight Lions are a rock band hailing from the mountains of North Wales. Like many other bands, they write songs and perform them in public places; often for applause, seldom for money.

Mae I Fight Lions yn fand roc o ardal fynyddig Eryri. Fel llawer o fandiau eraill, maent yn sgwennu caneuon a'u chwarae nhw i bobl sy weithia'n gwrando, ond yn anaml yn talu.
... more

contact / help

Contact I Fight Lions

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account

Track Name: Diwedd Y Byd
Dros dair mil o filltiroedd
I’r gorllewin gwyllt
Mae’r dyn dros yr Iwerydd yn mwytho’r glicied gyda’i fys
A draw draw yn y dwyrain
Ma na derfysg yn y dŵr
Ond ar stepan drws dy dŷ di, ma petha ‘run mor ddrwg

O jysd anadla’n ddyfn
Jysd anadla’n ddyfn
Gafal’n dyn a phaid â gadael fynd

Ma pawb yn mynd yn wallgof ar y cyd
Ella bo’i’n ddiwedd y byd
Ond cariad, dydw i’n poeni dim
Cyn belled â rwyt ti ‘fo fi’n fan hyn
Lle does na’m helynt i’n hanafu ni
Y tarannau a’r tân mond yn si
Ar y gorwel, ti’n ddiogel
Cyn belled â dy fod di’n fy mreichia i

‘Di newyn ‘rioed ‘di newid
Ond mae tewdra’n lladd mwy fyth
Felly cyfra’r caloriau, cadwa’r sos coch off dy jips
‘Sa neb ‘sio mynd yn hen
Ond ma pawb ‘sio byw am byth
Marw’n ifanc ac yn enwog, dim ond i gyflawni’r wyrthJysd anadla’n ddyfn
Jysd anadla’n ddyfn
Gafal’n dyn a phaid a gadael fynd

Ma pawb yn mynd yn wallgof ar y cyd
Ella bo’i’n ddiwedd y byd
Ond cariad, dydw i’n poeni dim
Cyn belled â rwyt ti ‘fo fi’n fan hyn
Lle does na’m helynt i’n hanafu ni
Y tarannau a’r tân mond yn sî
Ar y gorwel, ti’n ddiogel
Cyn belled â dy fod di’n fy mreichia i

Carchar i’r caethyddion druan
Dyna’r tâl am fod yn sâl
Ac afiechydon gaiff y meddwon
Paid cymryd dim yn ganiataol

O tydwi ddim yn dda ar hyn o bryd
Y gwir ‘di, dwi heb fod ers hir

Ma pawb yn mynd yn wallgof ar y cyd
Ella bo’i’n ddiwedd y byd
Ond cariad, dydw i’n poeni dim
Cyn belled â rwyt ti ‘fo fi’n fan hyn
Lle does na’m helynt i’n hanafu ni
Y tarannau a’r tân mond yn sî
Ar y gorwel, dwi’n ddiogel
Cyn belled â mod i’n dy freichia di
Track Name: Tynnu Ar Y Tennyn
Ti’m yn gaeth i’r dystiolaeth, na, ti’n rhydd
Paid cwestiynu’r hyn ti’n gredu
Pwy benderfynodd mai gwyddoniaeth ydi’r gwir?
Mae’r ddealltwriaeth dal i ledu

Paid cymhlethu’r gred

Ti’n tynnu ar y tennyn er mwyn gweld tu ôl i’r llen
Mond i ddarganfod bod y dyn mawr ‘mond yn llais bach yn dy ben
A phan ddaw y darganfyddiad, pan ddaw’r gwir i olau’r dydd
Ddewisi di y ffaith ta’r ffydd?

Creda’n gryf gyda dy galon fawr i gyd
A fydd na’m dadla am yr ateb
Mae popeth yna’n blaen, yn glimr ewn du a gwyn
O does na’m graddiant llwyd na lliwgar
Pwy a ŵyr pwy wnaeth y ser uwchben
Pwy a ŵyr pwy fysa’n sgwennu’r ffasiwn ffuglen
Creda’n gryf gyda dy galon fawr i gyd
Arwydd o wendid yw ansicrwydd

Paid cymhlethu’r gred

Ti’n tynnu ar y tennyn er mwyn gweld tu ôl i’r llen
Mond i ddarganfod bod y dyn mawr ‘mond yn llais bach yn dy ben
A phan ddaw y darganfyddiad, pan ddaw’r gwir i olau’r dydd
Ddewisi di y ffaith ta’r ffydd?

Ti’n tynnu ‘ry tennyn
Mae’r fflamau’n dwysáu
Ond wrth i ti losgi
‘Di’r ffydd yn cryfhau?
Wyt ti dal i gredu?
Wyt ti dal yn siŵr?
Ta oes ‘na amheuaeth
Am dy dda a dy ddrwg
Track Name: Calon Dan Glo
Trio bob dim, ond dal, mae’r ateb ‘r’un fath
Trio bod yn glyfar, trio bod yn graff
Ond yn amlwg fydd na’m plesio rhai
Yn amlwg fydd na’m plesio chditha chwaith

Ti ‘di dod i benderfyniad ers tro
Ti’n bengaled, ti’n ddi-droi’n-ôl
A fedrai’m dal dy sylw di
I ddangos pa mor ffôl yw hyn i gyd

Di cael hen ddigon
O gael yr un dadleuon dro ‘r ôl tro

Ti’n ddall i’r gwalla’n dy feddylia di
Be sy’n gelwydd, be sy’n wir?
Wyt ti ‘di syrffedu ar fod yn iawn o hyd?
Gad i fi dy helpu di

Trio bob dim, ond dal, mae’r ateb ‘r’un fath
‘Di chwara’n fudur, ‘di chwara hi’n saff
Ond yn amlwg, fydd na’m plesio rhai
Dwi’n pregethu i’r troëdig fwy neu lai

Ti dal i ganu o’r un llyfr emynau
Byth ddim byd newydd, mond yr hen ffefrynau
Tra ma’r byd o d’amgylch di
Yn esblygu mwy a mwy pob dydd


Di cael hen ddigon
O gael yr un dadleuon dro ‘r ôl tro

Ti’n ddall i’r gwalla’n dy feddylia di
Be sy’n gelwydd, be sy’n wir?
Wyt ti ‘di syrffedu ar fod yn iawn o hyd?
Gad i fi dy helpu di

Mi ddwedodd hi “cariad, yr angerdd yw’r allwedd i’r galon dan glo”
Ond roedd hi’sio wbath haws, eisiau calon agored rhyw gariad dros dro
Mi ddwedodd hi “cariad, yr angerdd yw’r allwedd i’r galon dan glo”
Ond eto pan rois i fy angerdd, chefais i’m byd yn ôl
Ches i’m byd yn ôl
Track Name: Y Gasgen Wag
Dwi ‘di trio cadw ‘mhen yn glir
Ond ma’r dŵr o hyd yn troi yn ôl yn win
Ma ‘na ddiafol ar f’ysgwydd chwith, a diafol ar y dde
Yn deutha fi, “paid â phoeni, does ‘na’m byd o’i le”

Ond does ‘na’m ateb call
Ar waelod casgen wag
Ac wrth i’r cwrw lifo, mae’r holl feddyliau’n cilio
A dwi’n anghofio geiria’r gân

Dwi ‘di trio dod o hyd i’r gwir
Treulio dyddiau yn diddymu’r darlun ffug
Ond wrth ddad-wneud y clymau, ddaw dim ond cymlethdodau
Trwy’r gwirodydd, tydw i methu gweld yn glir

Does na’m ateb call
Ar waelod casgen wag
Ac wrth i’r cwrw lifo, mae’r holl feddyliau’n cilio
A dwi’n anghofio geiria’r gân

Tydi nghalon i’m yn lân
Ond ynddi, ti’n llwyddo’i gynnau tân
Dwi’m yn siŵr os mai’r gwin ‘ta’r wên sy’n neu fy nghoesa’n wan
Ond dwi’n gwybod bod un yn well na’r llall

Does na’m ateb call
Ar waelod casgen wag
Mae’r cwrw wedi cilio, a’r cariad ‘di dihuno
I f’atgoffa o eiria’r gân
Track Name: Adweithiau
Ti’n chwilio am gwîr yn y gwîn
Ac am gariad mewn merched drud ‘fo enwa ffug
Ond ti heb ddarganfod heddwch hyd yn hyn
‘di’r gwydraid o wenwyn wan
‘im yn llenwi’r gwacter yn dy galon gwag
Ond ma’n lleddfu’r boen am funud byr

O, mae dy hud yn
Neud y byd llawer mwy lliwgar i pawb o dy gwmpas
Ond ti’n gweld yn ddu a gwyn o hyd
‘di’r gwên ar dy wefusa heb gyrraedd dy llgada
‘r hapusrwydd yn gelwydd pur
Ond ti’m yn rheoli ‘mbyd
‘Blaw yr hyn ti’n gredu a’r hyn ti’n neud
Dim ond adweithiau ‘di meddylia ar diwedd y dydd

Ti’n chwilio am lonydd, ond
Ma ‘na ‘sbrydion sy’n sibrwd yn dy ‘menydd sy’ mond
Isio cadw chdi yn effro heno
Ti’n chwilio am ganiatad
I rhoi’r gora i’r byd mawr brawychus ‘ma
Ond does neb isio chdi adael eto

Ma dy hud yn
Neud y byd llawer mwy lliwgar i pawb o dy gwmpas
Ond ti’n gweld yn ddu a gwyn o hyd
‘di’r gwên ar dy wefusa heb gyrraedd dy llgada
‘r hapusrwydd yn gelwydd pur
Ond ti’m yn rheoli ‘mbyd
‘Blaw yr hyn ti’n gredu a’r hyn ti’n neud
Dim ond adweithiau ‘di meddylia ar ddiwedd y dydd

Ti’n chwil, ti’n chwythu d’arian ar champagne a sigárs
Ti’n chwilio am ryw gusan gan bob merch yn y bar
Ac wrth it i fynd adra yn dy dacsi i un
Pendroni pam ti’n euog ac yn beio dy hun
Ond cofia mae gan bawb broblemau, nid dim ond ti
Ti’n unig ond dim ti ydi’r unig un

Camgymryd cyffur am foddhad
Camgymryd cyffion am ryddhad
Daw hapusrwydd yn rhwydd i rai
Ond dim drwy nodwyddau
Track Name: Llwch Ar Yr Aelwyd
Y llwch ar yr aelwyd
Yn gorchuddio y lluniau di-liw
Daliwyd profiadau, eiliadau a fu
Lle bu chwerthin â chyfeillion triw

Mae’r gwir yn treiddio i’r cof
Nid yw’r hen wên gyfarwydd fyth am ddod yn ôl

O ma ‘na rywbeth o’i le
Y gwacter yn y gadair, yr oerni lle roedd gwres
‘Di’r lle ma ddim ‘r’un fath
Unwaith yn gartref clyd, nawr yn gragen wag
‘Di’r lle ma ddim ‘r’un fath
Hebdda chdi

Llyfrau nodiadau
Llawn caneuon heb eu cwblhau
Y llenni ar gau, ond mae mymryn o haul
Yn taflu golau ‘r y llwch yn yr aer

Mae’r gwir yn treiddio i’r cof
Yn d’absenoldeb, dim ond yr atgof sydd ar ôl

O ma ‘na rywbeth o’i le
Y gwacter yn y gadair, yr oerni lle roedd gwres
‘Di’r lle ma ddim ‘r’un fath
Unwaith yn gartref clyd, nawr yn gragen wag
‘Di’r lle ma ddim ‘r’un fath
Hebdda chdi

Mae’r gwir yn treiddio’n ddyfn i’r cof
Nid yw’r hen wên gyfarwydd fyth am ddod yn ôl
Mae’r gwir yn treiddio’n ddyfn i’r cof
Yn d’absenoldeb, dim ond yr atgof sydd ar ôl