We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

I Fight Lions

by I Fight Lions

/
 • Digital Album
  Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    £6 GBP  or more

  You own this

   

1.
Hen ddyn mewn tafarn Digon parod i rannu ei farn Ar ôl drinc neu dri, ei dafod yn llithrig Yn baglu trwy rhyw ddarlith chwithig “O dwi’n hiraethu Am y dyddia aur a fu Pan oedd bandia ddim yn benwan Ond cantorion ‘fo rhywbeth call i ddeud Rwan mae pawb yn ddistaw, pawb yn chwara’ hi’n saff Does neb yn gwneud dim i ddatod y cwlwm dolen yn y rhaff O mae pawb yn ddistaw, pawb yn chwara’ hi’n saff A ma’ popeth yn newid pan ma popeth yn aros ‘r’un fath” Hen ddyn dal i fynd Yn llyncu gwaelodion ei chweched peint Ei fraich rownd fy ‘sgwydda, ei wynt yn fy ngwyneb Mae fy nadl yn disgyn ar glustiau byddar “Gwranda, ti rhy ifanc i gofio Yr amser pan oedd cynulleidfaoedd Yn canu ‘mlaen i ganeuon Gan gantorion ‘fo rhywbeth call i ddeud Ma' pawb yn swnian, ma' pawb yn swnian fod pawb yn swnio r’un fath Ond ella, ella trwy glustiau gwell gall glywed y gwall yn y ddadl ‘ma Paid beio busnesa am ladd unrhyw gath Nid chwilfrydedd nath ond diflastod tra bod popeth yn aros r’un fath
2.
It started out as a barroom brawl And escalated into full-blown war A family feud over who’s screwing who Fuelled by rumours construed by an uncouth few Shooting up in bathroom stalls Scrawling slanderous slang all along the walls They may all be lies but through drug-damaged eyes They’re as close to the bone as the truth Broke and alone From a broken home Any excuse to break some bones An inquisitive glance, and off he goes All in due time He’ll do his time It started out as a barroom brawl And escalated into full blown war Nought makes you dumber than snow in the summer But it helps him to talk the talk Doing lines, feeling ten feet tall Ploughing through crowds like a cannonball Half-swagger, half-stagger, his heart beating faster But he’s too high to walk the walk A quiet street corner, a lamp-lit street He finds himself helpless, on his knees They’ll make him plead A quiet street corner, a lamp-lit street They introduce concrete to his teeth They’ll make him bleed
3.
Casanova 03:23
Dio’m yn hogyn hud Dio’m yn unrhyw fath o ddewin Bensodiasepîn sy’n troi dy ddwr i mewn i wîn Dim ei dricia’ Dio’m yn slic, na Fyddi di dal efo cleisia’ Ar dy linia’ Ond fyddi di’m yn cofio dim Fel llew ar ôl gazelle Mae o’n syllu yn frwdfrydig Ti’n gyfareddol ac yn ddel Mae o’n chwantus ac yn lwglyd Yn trio’i ora’ Gyda’i eiria’ I dy swyno di i’r laddfa Ti’n amlwg heb ddiddordeb Ond dio’m yn poeni dim ‘dio’m yn Gasanova, na Chwerw yw ei chwarae Fel ti’n llithro fewn i’r coma Dio’m yn Gasanova Nei di ddeffro efo cleisiau A creithiau a haint ne ddau O gwylia di dy hun Ma’r sglyfath ‘ma’n anelu I gael chdi ar ben dy hun I gael chdi yn ei wely Ac os ti’n anghytuno Ganddo ddulliau annymunol I gael ffordd ei hun A cariad fyddi di’m yn cofio dim
4.
Frankie 03:29
Aesthetically, perhaps I’m not too pleasing You wouldn’t introduce me to your friends Your shoulder isn’t cold, my love; it’s freezing Toward all the fawning poetry I’ve penned Though I may be offensive to your senses And worse yet to your sensibilities I know when I’m around I’ll never lower your defences But your heart beat loses its stability You’ll never know what its like to be me How can you empathise with a different breed? You’ll never know what its like to be me at all I wasn’t born - I was made; so I’m quite mature for my age These boys can say they love you but they have no clue And even though my paper’s frayed I’m sure we’re still on the same page It’s just a shame I know I’ll never have you You’ll never let me close enough to hold you tight But despite my frightful face I’m quite the charmer So I’ll keep all your photographs close to me at night As I dream of being your knight in shining armour Manufactured to feel lust, but incapable of seduction Tease me if you must, but I must leave you one instruction: I’m not sure how well I’m put together; I think I’m falling apart So please be particularly careful with my heart You’ll never know what its like to be me How can you empathise with a different breed? You’ll never know what its like to be me You weren’t created in a laboratory You’ll never know what its like to be me I’m falling apart at the seams You’ll never know what its like to be me at all
5.
Storm 04:18
Does na’m byd yn y byd o bwys Mai’n dawel braf yn nghanol y storm Dwi ddim am boeni am ddryswch llwyr Dim fi sydd wrth y llyw Mae’r tarannau yn bloeddio’n y nen Fel rhuo llewod yn bell uwchben Mae Morus y gwynt ac Ifan y glaw Yn chwil ar y gwasgedd isel Mae’r byd yn ddychrynllyd ar hyn o bryd Ond mae’r helynt ‘ma’n gysur o fy ngwely clyd Sgenai’m mymryn o bryder; mewn cysur mae hyder Dwi’n gyfarwydd ‘fo’r hunllef o hyd Mae’r newydd yn hen erbyn hyn Neith arwyr flodeuo ymysg y chwyn Mae’r gwynt a’r glaw yn siwr o ddod yn pen draw Ond mae’r haul yn anorfod hefyd Does na’m byd yn y byd o bwys Mai’n dawel braf yn nghanol y storm Dwi ddim am boeni am ddryswch llwyr Dim fi sydd wrth y llyw Anghydfod y tonnau sy’n bygwth Ceffylau mawr gwyn ar garlam rhwth Ond mae ‘na ddigon o dîr rhwng y llanw a fi Does na’m galw am gynnwrf na stŵr Cau dy lygaid yn dynn A gad dy feddylia suddo’n ddyfn Ma’r glaw ar y gwydr yn siffrwd o gysur Dwi’n gyfarwydd fo’r freuddwyd o hyd Mae’r newydd yn hen erbyn hyn Neith arwyr flodeuo ymysg y chwyn Mae’r gwynt a’r glaw yn siwr o ddod yn pen draw Ond mae’r haul yn anorfod hefyd
6.
Carousels 02:43
The carousels, they come to life Filling the darkness with big bright lights And the laughter and music that once was elusive Is now on repeat in our minds But when does the repetition end? Our realities and dreams, they start to blend And our dreams become boring and bland We need excitement; we need to live our lives But it’s going ‘round in one big circle if it’s always going right We need excitement; we need to live our lives And in order to progress we need to leave the perfect past behind We have greener pastures to find I was once confronted by a clown In place of a smile, he was wearing a frown He said “D’ya think I piss glitter? I vomit rainbows? The shit that I go through, no-one knows But every day I perform, and I maintain a smile And when I see the joy in my audience’s eyes It keeps me sane for a while” Ladies and gentlemen, this ain’t your standard show It’s just therapy to keep me on my toes Ladies and gentlemen this ain’t your standard show It’s so my brain don’t go from slow to comatose Ladies and gentlemen, this ain’t your standard show It’s an addiction that stops me growing old Ladies and gentlemen, this ain’t your standard show
7.
Dy Dalent Ar Waith (free) 04:59
Ma’r geiria’n llifo oddi ar dy dafod di heb saib na chamgymeriad tra dwi’n baglu dros frawddegau Heb, heb syniad be, be dwi, dwi ‘fod i ddeud nesa Oh, oh oh oh oh – Be ‘di’r gyfrinach, be wti’n guddiad? Oh, oh oh oh oh – Pawb dan gyfaredd, pob brawddeg yn ddengar Wti ar dân Ti’n llyfn ac yn ffraeth, ‘di meistrioli dy iaith Wti ar dân Ti’n swyno’r ystafell, dy dalent ar waith Wti ar dân Pob awgrym yn bwyllog, dwi’n synnu ar yr effaith Caiff araith byrfyfyr bach berffaith Dy dalent di ar waith Ti’n cynhyrfu’n lan wrth roi dy fysedd yn y tan heb bryderu dim am berygl y fflam Ti’n chwilfrydig, pob gair yn wefredig, pob cip yn bryfoclyd Oh, oh oh oh oh – Be ‘di’r gyfrinach, be wti’n guddiad? Oh, oh oh oh oh – Pawb dan gyfaredd, pob brawddeg yn ddengar Ma clwydda pur yn swnio’n wir Drwy dy wefusa di Ti’n slic ac yn cwic ac yn dangos dy dricia Difaru dim byd, diferu carisma Ti’n grefftus a’n gyfrwys yn dewis dy eiria Dy gwmni yn aur a dy dafod yn arian
8.
Head held high as he strolls in the room Expensive smile, aimed and fired at you Fawning over this fetching facade that was carefully crafted to woo A spark in his eyes as he offers a light, a smile, and a place to stay for the night All that he’s out for is a story to tell All that I’m here for is you All these lascivious city boys, how am I to compete? My tongue isn’t silver; it’s tied and it’s cheap I can’t offer you anything but honesty And honestly, you could do so much better than me He offers a drink in exchange for your time He’s breathing in sync, spewing well-rehearsed lines Calm and detached, his charm is intact And you don’t seem perturbed by the slime What he won’t tell you is the second you’re gone He picks out another vic, quickly moves on The same precise patter, in minutes he has her Absorbed by his saccharine guise All these lascivious city boys, how am I to compete? My tongue isn’t silver; it’s tied and it’s cheap I can’t offer you anything but honesty And honestly, you could do so much better than All these lascivious city boys
9.
Ceisio rhoi llafar i brofiada Trwy gymhariaethau a throsiada Ond sut fedra i rannu fy nheimlada Os dwi’n teimlo dim yn y lle cynta Ma’r gân yn wahanol Ond mond yn gerddorol Ailgylchu syniadau Aileirio storiau A gafodd eu hadrodd ganrifoedd yn ôl Ma’r gân yn wahanol Ond dio’m yn ddiddorol Aileirio storiau hên Dwi’m yn disgwyl chi wrando, na chlapio, na sefyll yn y blaen Dim cymeradwyaeth, canmoliaeth, na, neb yn canu ‘mlaen Sgenai’m diawl o hawl i gwyno, sgenai’m byd o bwys i ddweud Mond geiriau gwag am hunnan barch a dihidrwydd Rhyw gân anangerddol Gan ddyn sy’n galw ei hun yn gerddor Aberthu ei enaid i werthu CDs Gan ganu rhyw eiriau sy’n meddwl dim byd Tydi hyn ‘im yn hawdd Na, tydi hyn ‘im yn hawdd Sgenai ddim y ddawn i blesio pawb
10.
“Any publicity is good publicity” - well that’s a bare-faced lie Look at Adolf Hitler, Josef Fritzl, Jimmy fucking Savile: universally vilified So before you load your gun and acidify your tongue, aim at my art and fire I suggest you take your time to consider the cruelty of my crimes Because all I’ve done is write Songs that sound good in my head Songs that don’t make any sense to anyone but me I’m aware that it’s subjective it’s your choice to be Subjected to these thoughts of mine If it doesn’t float your boat that’s fine Just know that there’s nothing you can do to stop me telling the truth I’m just so Goddamned good If everyone liked everything Then everyone would be happy If everyone liked everything Then everyone would be boring Stamp your feet and clap your hands if you think a few words can dictate your every move Stamp your feet and clap your hands if you think your fellow man can think for himself too See before you dip your quill in ink that instigates the illnesses that plague my self-esteem I suggest you have a drink or four and have a good long think before you Crush this poor boy’s dreams ‘cause these songs don’t sound shit in my head And despite all the shit you said, I don’t believe That I should let go of what I love to do and the fact is I love to do this, my friend, the only thing That makes me high, makes me sing Though it’s just writing words and melodies over guitar riffs and beats I’m just so Goddamned good I should quit I should quit while I’m ahead I should quit before it gets to my head I’m just no Goddamned good If everyone liked everything Then maybe someone would like me
11.
Am rhywun mor feddw, dwi'n andros o sobor 'di llygru fy meddwl yn gobeithio am gyngor Ond di’r wisgi’m yn ateb ‘im byd Mae pob un arwr yn ddihiryn i rywun Ond dwi mond yn arwr i fi fy hyn Ac yn elyn i weddill y byd Cicia fi tra dwi lawr Yn lle cynnig cysur, cynnig llaw Rhaid datrys y dryswch, goleuo’r tywyllwch Ond o ble ddaw’r gola heb dy gyfeillgarwch Beth os ddaw’r ateb rhy hwyr? Mae popeth ‘di newid, ond does dim yn wahanol Mae’r lonydd yn croesi a finna’n y canol Yn llawn ansicrwydd llwyr Ma pob ddieithryn yn ddihiryn i mi
12.
I’m an angry young man with a gun in my hand Talking to you as if you’ll understand The world doesn’t get me, are you going to let me Do this? Because I might not live to regret it And I know, even though you don’t want to know You’re the only one who listens And I know, even though you don’t want to know You’re the only one who’ll listen Take control Why don’t you take control of me? Softly speak those words I want to hear Save my soul Let’s grow old free of fear Whisper reassurance in my ear I know, even though you don’t want to know You’re the only one who’ll listen I’m insecure I need to be reassured Can the world run right without me running riot? I’m losing grip Do you even notice it? If I shut up, will everyone be quiet?

credits

released December 2, 2013

license

all rights reserved

tags

about

I Fight Lions UK

I Fight Lions are a rock band hailing from the mountains of North Wales. Like many other bands, they write songs and perform them in public places; often for applause, seldom for money.

Mae I Fight Lions yn fand roc o ardal fynyddig Eryri. Fel llawer o fandiau eraill, maent yn sgwennu caneuon a'u chwarae nhw i bobl sy weithia'n gwrando, ond yn anaml yn talu.
... more

contact / help

Contact I Fight Lions

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account