I Fight Lions

by I Fight Lions

/
 • Digital Album
  Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    £6 GBP  or more

  You own this

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Our debut album in a format you can listen to, use as a beer coaster, or give to your dog as an expensive and hazardous chew toy.

  Ein halbwm cyntaf ar ffurf gryno ddisg, gallwch gyffwrdd, arogli, ac, os mynnwch chi, llyfu. Gall hefyd cael ei ddefnyddio fel frisbee.

  Includes unlimited streaming of I Fight Lions via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 7 days

    £7 GBP or more 

  You own this  

   

1.
2.
3.
03:23
4.
03:29
5.
04:18
6.
02:43
7.
(free) 04:59
8.
9.
10.
11.
12.

credits

released December 2, 2013

license

all rights reserved

tags

about

I Fight Lions UK

I Fight Lions are a rock band hailing from the mountains of North Wales. Like many other bands, they write songs and perform them in public places; often for applause, seldom for money.

Mae I Fight Lions yn fand roc o ardal fynyddig Eryri. Fel llawer o fandiau eraill, maent yn sgwennu caneuon a'u chwarae nhw i bobl sy weithia'n gwrando, ond yn anaml yn talu.
... more

contact / help

Contact I Fight Lions

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account

Track Name: Chwara' Hi'n Saff
Hen ddyn mewn tafarn
Digon parod i rannu ei farn
Ar ôl drinc neu dri, ei dafod yn llithrig
Yn baglu trwy rhyw ddarlith chwithig
“O dwi’n hiraethu
Am y dyddia aur a fu
Pan oedd bandia ddim yn benwan
Ond cantorion ‘fo rhywbeth call i ddeud

Rwan mae pawb yn ddistaw, pawb yn chwara’ hi’n saff
Does neb yn gwneud dim i ddatod y cwlwm dolen yn y rhaff
O mae pawb yn ddistaw, pawb yn chwara’ hi’n saff
A ma’ popeth yn newid pan ma popeth yn aros ‘r’un fath”

Hen ddyn dal i fynd
Yn llyncu gwaelodion ei chweched peint
Ei fraich rownd fy ‘sgwydda, ei wynt yn fy ngwyneb
Mae fy nadl yn disgyn ar glustiau byddar
“Gwranda, ti rhy ifanc i gofio
Yr amser pan oedd cynulleidfaoedd
Yn canu ‘mlaen i ganeuon
Gan gantorion ‘fo rhywbeth call i ddeud

Ma' pawb yn swnian, ma' pawb yn swnian fod pawb yn swnio r’un fath
Ond ella, ella trwy glustiau gwell gall glywed y gwall yn y ddadl ‘ma

Paid beio busnesa am ladd unrhyw gath
Nid chwilfrydedd nath ond diflastod tra bod popeth yn aros r’un fath
Track Name: Barroom Brawl
It started out as a barroom brawl
And escalated into full-blown war
A family feud over who’s screwing who
Fuelled by rumours construed by an uncouth few
Shooting up in bathroom stalls
Scrawling slanderous slang all along the walls
They may all be lies but through drug-damaged eyes
They’re as close to the bone as the truth

Broke and alone
From a broken home
Any excuse to break some bones
An inquisitive glance, and off he goes

All in due time
He’ll do his time

It started out as a barroom brawl
And escalated into full blown war
Nought makes you dumber than snow in the summer
But it helps him to talk the talk
Doing lines, feeling ten feet tall
Ploughing through crowds like a cannonball
Half-swagger, half-stagger, his heart beating faster
But he’s too high to walk the walk

A quiet street corner, a lamp-lit street
He finds himself helpless, on his knees
They’ll make him plead
A quiet street corner, a lamp-lit street
They introduce concrete to his teeth
They’ll make him bleed
Track Name: Casanova
Dio’m yn hogyn hud
Dio’m yn unrhyw fath o ddewin
Bensodiasepîn sy’n troi dy ddwr i mewn i wîn
Dim ei dricia’
Dio’m yn slic, na
Fyddi di dal efo cleisia’
Ar dy linia’
Ond fyddi di’m yn cofio dim

Fel llew ar ôl gazelle
Mae o’n syllu yn frwdfrydig
Ti’n gyfareddol ac yn ddel
Mae o’n chwantus ac yn lwglyd
Yn trio’i ora’
Gyda’i eiria’
I dy swyno di i’r laddfa
Ti’n amlwg heb ddiddordeb
Ond dio’m yn poeni dim

‘dio’m yn Gasanova, na
Chwerw yw ei chwarae
Fel ti’n llithro fewn i’r coma
Dio’m yn Gasanova
Nei di ddeffro efo cleisiau
A creithiau a haint ne ddau

O gwylia di dy hun
Ma’r sglyfath ‘ma’n anelu
I gael chdi ar ben dy hun
I gael chdi yn ei wely
Ac os ti’n anghytuno
Ganddo ddulliau annymunol
I gael ffordd ei hun
A cariad fyddi di’m yn cofio dim
Track Name: Frankie
Aesthetically, perhaps I’m not too pleasing
You wouldn’t introduce me to your friends
Your shoulder isn’t cold, my love; it’s freezing
Toward all the fawning poetry I’ve penned

Though I may be offensive to your senses
And worse yet to your sensibilities
I know when I’m around I’ll never lower your defences
But your heart beat loses its stability

You’ll never know what its like to be me
How can you empathise with a different breed?
You’ll never know what its like to be me at all

I wasn’t born - I was made; so I’m quite mature for my age
These boys can say they love you but they have no clue
And even though my paper’s frayed I’m sure we’re still on the same page
It’s just a shame I know I’ll never have you
You’ll never let me close enough to hold you tight
But despite my frightful face I’m quite the charmer
So I’ll keep all your photographs close to me at night
As I dream of being your knight in shining armour

Manufactured to feel lust, but incapable of seduction
Tease me if you must, but I must leave you one instruction:
I’m not sure how well I’m put together; I think I’m falling apart
So please be particularly careful with my heart

You’ll never know what its like to be me
How can you empathise with a different breed?
You’ll never know what its like to be me
You weren’t created in a laboratory
You’ll never know what its like to be me
I’m falling apart at the seams
You’ll never know what its like to be me at all
Track Name: Storm
Does na’m byd yn y byd o bwys
Mai’n dawel braf yn nghanol y storm
Dwi ddim am boeni am ddryswch llwyr
Dim fi sydd wrth y llyw

Mae’r tarannau yn bloeddio’n y nen
Fel rhuo llewod yn bell uwchben
Mae Morus y gwynt ac Ifan y glaw
Yn chwil ar y gwasgedd isel
Mae’r byd yn ddychrynllyd ar hyn o bryd
Ond mae’r helynt ‘ma’n gysur o fy ngwely clyd
Sgenai’m mymryn o bryder; mewn cysur mae hyder
Dwi’n gyfarwydd ‘fo’r hunllef o hyd

Mae’r newydd yn hen erbyn hyn
Neith arwyr flodeuo ymysg y chwyn
Mae’r gwynt a’r glaw yn siwr o ddod yn pen draw
Ond mae’r haul yn anorfod hefyd

Does na’m byd yn y byd o bwys
Mai’n dawel braf yn nghanol y storm
Dwi ddim am boeni am ddryswch llwyr
Dim fi sydd wrth y llyw

Anghydfod y tonnau sy’n bygwth
Ceffylau mawr gwyn ar garlam rhwth
Ond mae ‘na ddigon o dîr rhwng y llanw a fi
Does na’m galw am gynnwrf na stŵr
Cau dy lygaid yn dynn
A gad dy feddylia suddo’n ddyfn
Ma’r glaw ar y gwydr yn siffrwd o gysur
Dwi’n gyfarwydd fo’r freuddwyd o hyd

Mae’r newydd yn hen erbyn hyn
Neith arwyr flodeuo ymysg y chwyn
Mae’r gwynt a’r glaw yn siwr o ddod yn pen draw
Ond mae’r haul yn anorfod hefyd
Track Name: Carousels
The carousels, they come to life
Filling the darkness with big bright lights
And the laughter and music that once was elusive
Is now on repeat in our minds
But when does the repetition end?
Our realities and dreams, they start to blend
And our dreams become boring and bland

We need excitement; we need to live our lives
But it’s going ‘round in one big circle if it’s always going right
We need excitement; we need to live our lives
And in order to progress we need to leave the perfect past behind
We have greener pastures to find

I was once confronted by a clown
In place of a smile, he was wearing a frown
He said “D’ya think I piss glitter? I vomit rainbows?
The shit that I go through, no-one knows
But every day I perform, and I maintain a smile
And when I see the joy in my audience’s eyes
It keeps me sane for a while”

Ladies and gentlemen, this ain’t your standard show
It’s just therapy to keep me on my toes
Ladies and gentlemen this ain’t your standard show
It’s so my brain don’t go from slow to comatose
Ladies and gentlemen, this ain’t your standard show
It’s an addiction that stops me growing old
Ladies and gentlemen, this ain’t your standard show
Track Name: Dy Dalent Ar Waith
Ma’r geiria’n llifo oddi ar dy dafod di heb saib na chamgymeriad
tra dwi’n baglu dros frawddegau
Heb, heb syniad be, be dwi, dwi ‘fod i ddeud nesa
Oh, oh oh oh oh – Be ‘di’r gyfrinach, be wti’n guddiad?
Oh, oh oh oh oh – Pawb dan gyfaredd, pob brawddeg yn ddengar

Wti ar dân
Ti’n llyfn ac yn ffraeth, ‘di meistrioli dy iaith
Wti ar dân
Ti’n swyno’r ystafell, dy dalent ar waith
Wti ar dân
Pob awgrym yn bwyllog, dwi’n synnu ar yr effaith
Caiff araith byrfyfyr bach berffaith
Dy dalent di ar waith

Ti’n cynhyrfu’n lan wrth roi dy fysedd yn y tan heb bryderu dim am berygl y fflam
Ti’n chwilfrydig, pob gair yn wefredig, pob cip yn bryfoclyd
Oh, oh oh oh oh – Be ‘di’r gyfrinach, be wti’n guddiad?
Oh, oh oh oh oh – Pawb dan gyfaredd, pob brawddeg yn ddengar

Ma clwydda pur yn swnio’n wir
Drwy dy wefusa di

Ti’n slic ac yn cwic ac yn dangos dy dricia
Difaru dim byd, diferu carisma
Ti’n grefftus a’n gyfrwys yn dewis dy eiria
Dy gwmni yn aur a dy dafod yn arian
Track Name: Silver Tongued City Slickers
Head held high as he strolls in the room
Expensive smile, aimed and fired at you
Fawning over this fetching facade that was carefully crafted to woo
A spark in his eyes as he offers a light, a smile, and a place to stay for the night
All that he’s out for is a story to tell
All that I’m here for is you

All these lascivious city boys, how am I to compete?
My tongue isn’t silver; it’s tied and it’s cheap
I can’t offer you anything but honesty
And honestly, you could do so much better than me

He offers a drink in exchange for your time
He’s breathing in sync, spewing well-rehearsed lines
Calm and detached, his charm is intact
And you don’t seem perturbed by the slime
What he won’t tell you is the second you’re gone
He picks out another vic, quickly moves on
The same precise patter, in minutes he has her
Absorbed by his saccharine guise

All these lascivious city boys, how am I to compete?
My tongue isn’t silver; it’s tied and it’s cheap
I can’t offer you anything but honesty
And honestly, you could do so much better than
All these lascivious city boys
Track Name: Dim Byd o Bwys
Ceisio rhoi llafar i brofiada
Trwy gymhariaethau a throsiada
Ond sut fedra i rannu fy nheimlada
Os dwi’n teimlo dim yn y lle cynta

Ma’r gân yn wahanol
Ond mond yn gerddorol
Ailgylchu syniadau
Aileirio storiau
A gafodd eu hadrodd ganrifoedd yn ôl
Ma’r gân yn wahanol
Ond dio’m yn ddiddorol
Aileirio storiau hên

Dwi’m yn disgwyl chi wrando, na chlapio, na sefyll yn y blaen
Dim cymeradwyaeth, canmoliaeth, na, neb yn canu ‘mlaen
Sgenai’m diawl o hawl i gwyno, sgenai’m byd o bwys i ddweud
Mond geiriau gwag am hunnan barch a dihidrwydd

Rhyw gân anangerddol
Gan ddyn sy’n galw ei hun yn gerddor
Aberthu ei enaid i werthu CDs
Gan ganu rhyw eiriau sy’n meddwl dim byd

Tydi hyn ‘im yn hawdd
Na, tydi hyn ‘im yn hawdd
Sgenai ddim y ddawn i blesio pawb
Track Name: I Should Quit
“Any publicity is good publicity” - well that’s a bare-faced lie
Look at Adolf Hitler, Josef Fritzl, Jimmy fucking Savile: universally vilified
So before you load your gun and acidify your tongue, aim at my art and fire
I suggest you take your time to consider the cruelty of my crimes
Because all I’ve done is write

Songs that sound good in my head
Songs that don’t make any sense to anyone but me
I’m aware that it’s subjective it’s your choice to be
Subjected to these thoughts of mine
If it doesn’t float your boat that’s fine
Just know that there’s nothing you can do to stop me telling the truth
I’m just so Goddamned good

If everyone liked everything
Then everyone would be happy
If everyone liked everything
Then everyone would be boring

Stamp your feet and clap your hands if you think a few words can dictate your every move
Stamp your feet and clap your hands if you think your fellow man can think for himself too
See before you dip your quill in ink that instigates the illnesses that plague my self-esteem
I suggest you have a drink or four and have a good long think before you
Crush this poor boy’s dreams

‘cause these songs don’t sound shit in my head
And despite all the shit you said, I don’t believe
That I should let go of what I love to do and the fact is I love to do this, my friend, the only thing
That makes me high, makes me sing
Though it’s just writing words and melodies over guitar riffs and beats
I’m just so Goddamned good

I should quit I should quit while I’m ahead
I should quit before it gets to my head

I’m just no Goddamned good

If everyone liked everything
Then maybe someone would like me
Track Name: Chwil a Chwerw
Am rhywun mor feddw, dwi'n andros o sobor
'di llygru fy meddwl yn gobeithio am gyngor
Ond di’r wisgi’m yn ateb ‘im byd
Mae pob un arwr yn ddihiryn i rywun
Ond dwi mond yn arwr i fi fy hyn
Ac yn elyn i weddill y byd

Cicia fi tra dwi lawr
Yn lle cynnig cysur, cynnig llaw

Rhaid datrys y dryswch, goleuo’r tywyllwch
Ond o ble ddaw’r gola heb dy gyfeillgarwch
Beth os ddaw’r ateb rhy hwyr?
Mae popeth ‘di newid, ond does dim yn wahanol
Mae’r lonydd yn croesi a finna’n y canol
Yn llawn ansicrwydd llwyr

Ma pob ddieithryn yn ddihiryn i mi
Track Name: You Don't Want To Know
I’m an angry young man with a gun in my hand
Talking to you as if you’ll understand
The world doesn’t get me, are you going to let me
Do this? Because I might not live to regret it

And I know, even though you don’t want to know
You’re the only one who listens
And I know, even though you don’t want to know
You’re the only one who’ll listen

Take control
Why don’t you take control of me?
Softly speak those words I want to hear
Save my soul
Let’s grow old free of fear
Whisper reassurance in my ear

I know, even though you don’t want to know
You’re the only one who’ll listen

I’m insecure
I need to be reassured
Can the world run right without me running riot?
I’m losing grip
Do you even notice it?
If I shut up, will everyone be quiet?