We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Sesiwn C2

by I Fight Lions

/
 • Digital Album
  Streaming + Download

  Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.
  Purchasable with gift card

    name your price

  You own this

   

1.
Cadwa’r ffydd Ti’n siwr o ddod o hyd i’r geiria Iawn rhyw ddydd Yn y cyfamser, daw Hi o hyd I ddyn i lenwi’r gwacter, un sy’n Bob dim ti ddim Hyderus, hudolus, yn ffraeth a digwilydd Ti’n oedi am rhy hir Chei di’m cyfle gwell ‘na hyn Dy geg yn sych Ond dy ddwylo’n wlyb o’r chwys Ti’n jysd sefyll yna’n stond Fel llo Dy geg yn llydan gorad Ond y geiria iawn ar goll Ei di’m yn bell Yn pori dros rhyw lyfra’n trio Drafftio text Treulio oria ar ôl oria’n trio Neud o’n well Jysd bydda’n glên a bydda’n onast, ti ‘mond Isho rhywbeth Neith arwain i berthynas Ti’n ara deg yn agor dy geg Ti’n pwyllo wrth lunio pob brawddeg Ond gwaetha’r modd di pob gair ddim yn aur Gair o gyngor, paid anelu am well Neith cynhesrwydd a gonestrwydd fynd a chdi’n bell Dim dadansoddi Dim poeni am bob gair
2.
Bora dydd Llun Un arall llwm a llwyd Y ‘larwm yn canu yr un hên gân o hyd Mae’r coffi yn helpu Ond mond am tua hanner awr Mae o’n llusgo’i hun o’r hunog a’n rhoi croeso anobeithiol i’r wawr Ond pan ddaw y nôs Pan mae’r dydd yn diflannu, daw gwefr y gwyll i’w gorff O pan ddaw y nôs Mae’r sibrwd yn troi’n utgan, a daw’r lliwiau oll yn ôl Pob sgwrs yn un stêl Pob cyflafaredd yn un hên Ond ma’i gyd-weithwyr yn estron o hyd Mae’r dydd yn un hir A’r cyflog yn brin A’i feddwl ar ddyfodol gogoneddus ddaw ar derfyn dydd Mae’r lloer yn ychwanegu lliw i’r llwyd-ddu A’r sêr yn sirioli yn ddi-ffael A phan mae’r haul yn machlud Mi ddaw popeth yn iawn yn ei fyd Mewn meddylfryd hud heb os nac oni bai Ar hyd y nôs, ar hyd y nôs Pan ddaw y llonder oll yn ôl Yr hud a lledrith yma wastad yno Pan ddaw y nôs, pan ddaw y nôs Pan ddaw y llonder oll yn ôl Pan ddaw y nôs, pan ddaw y nôs Yr hud a lledrith tragwyddol
3.
Mae o’n llnau’r llwch Oddi ar hên siwt Ma’r toriad ers tro ‘di bod allan o ffashiwn Ond dal Mae o’n teimlo yn cŵl Atgofion o’r angerdd, atgofion o’r pasiwn Mae o fymryn yn dynn rownd y canol Ar ôl blynyddoedd hamddenol a rhydd Mae o’n cribo ei wallt prin tryloyw i un ochr A rhoi winc ar y dyn yn y drych Yn dreiddgar, yn feiddgar A chwarter canrif yn iau Yn ôl i’r dyddiau aur Yn chwilgar, yn lliwgar Ymledu ei egni’n ddi-baid Yn ôl i’r dyddiau aur Wrth eu bodd yn ailfyw yr atgof Mae’r cloc yn troi yn ôl ac yn ôl Yn dreiddgar, yn feiddgar A chwarter canrif yn iau Yn ôl i’r dyddiau aur Yn ôl i’r dyddiau aur Mai’n rhoi gwên Fach direidus i’w hun Wrth lithro’i wisg sidan, rhoi minlliw coch llachar, Yn ddi-ofn Mae hi’n gynnwrf i gyd Ei chalon yn curo ar ddwbl y sbîd Mai’n dawnsio i’r gân ar y radio Ei hystwyther yn gwrth-ddweud ei hoed Mai’n teimlo yn fyw ac yn effro Y gora’ mai ‘di teimlo erioed

about

Sesiwn C2. May/Mai 2014

credits

released May 19, 2014

Produced By / Cynhyrchwyd Gan:
Romesh Dodangoda

license

all rights reserved

tags

about

I Fight Lions UK

I Fight Lions are a rock band hailing from the mountains of North Wales. Like many other bands, they write songs and perform them in public places; often for applause, seldom for money.

Mae I Fight Lions yn fand roc o ardal fynyddig Eryri. Fel llawer o fandiau eraill, maent yn sgwennu caneuon a'u chwarae nhw i bobl sy weithia'n gwrando, ond yn anaml yn talu.
... more

contact / help

Contact I Fight Lions

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account