Sesiwn C2

by I Fight Lions

/
 • Digital Album
  Streaming + Download

  Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.
  Purchasable with gift card

    name your price

  You own this

   

1.
2.
3.

about

Sesiwn C2. May/Mai 2014

credits

released May 19, 2014

Produced By / Cynhyrchwyd Gan:
Romesh Dodangoda

license

all rights reserved

tags

about

I Fight Lions UK

I Fight Lions are a rock band hailing from the mountains of North Wales. Like many other bands, they write songs and perform them in public places; often for applause, seldom for money.

Mae I Fight Lions yn fand roc o ardal fynyddig Eryri. Fel llawer o fandiau eraill, maent yn sgwennu caneuon a'u chwarae nhw i bobl sy weithia'n gwrando, ond yn anaml yn talu.
... more

contact / help

Contact I Fight Lions

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account

Track Name: Geiriau Iawn Ar Goll
Cadwa’r ffydd
Ti’n siwr o ddod o hyd i’r geiria
Iawn rhyw ddydd
Yn y cyfamser, daw
Hi o hyd
I ddyn i lenwi’r gwacter, un sy’n
Bob dim ti ddim
Hyderus, hudolus, yn ffraeth a digwilydd

Ti’n oedi am rhy hir
Chei di’m cyfle gwell ‘na hyn

Dy geg yn sych
Ond dy ddwylo’n wlyb o’r chwys
Ti’n jysd sefyll yna’n stond
Fel llo
Dy geg yn llydan gorad
Ond y geiria iawn ar goll

Ei di’m yn bell
Yn pori dros rhyw lyfra’n trio
Drafftio text
Treulio oria ar ôl oria’n trio
Neud o’n well
Jysd bydda’n glên a bydda’n onast, ti ‘mond
Isho rhywbeth
Neith arwain i berthynas

Ti’n ara deg yn agor dy geg
Ti’n pwyllo wrth lunio pob brawddeg
Ond gwaetha’r modd di pob gair ddim yn aur
Gair o gyngor, paid anelu am well
Neith cynhesrwydd a gonestrwydd fynd a chdi’n bell
Dim dadansoddi Dim poeni am bob gair
Track Name: Gwefr y Gwyll
Bora dydd Llun
Un arall llwm a llwyd
Y ‘larwm yn canu yr un hên gân o hyd
Mae’r coffi yn helpu
Ond mond am tua hanner awr
Mae o’n llusgo’i hun o’r hunog a’n rhoi croeso anobeithiol i’r wawr

Ond pan ddaw y nôs
Pan mae’r dydd yn diflannu, daw gwefr y gwyll i’w gorff
O pan ddaw y nôs
Mae’r sibrwd yn troi’n utgan, a daw’r lliwiau oll yn ôl

Pob sgwrs yn un stêl
Pob cyflafaredd yn un hên
Ond ma’i gyd-weithwyr yn estron o hyd
Mae’r dydd yn un hir
A’r cyflog yn brin
A’i feddwl ar ddyfodol gogoneddus ddaw ar derfyn dydd

Mae’r lloer yn ychwanegu lliw i’r llwyd-ddu
A’r sêr yn sirioli yn ddi-ffael
A phan mae’r haul yn machlud
Mi ddaw popeth yn iawn yn ei fyd
Mewn meddylfryd hud heb os nac oni bai

Ar hyd y nôs, ar hyd y nôs
Pan ddaw y llonder oll yn ôl
Yr hud a lledrith yma wastad yno

Pan ddaw y nôs, pan ddaw y nôs
Pan ddaw y llonder oll yn ôl
Pan ddaw y nôs, pan ddaw y nôs
Yr hud a lledrith tragwyddol
Track Name: Y Dyddiau Aur
Mae o’n llnau’r llwch
Oddi ar hên siwt
Ma’r toriad ers tro ‘di bod allan o ffashiwn
Ond dal
Mae o’n teimlo yn cŵl
Atgofion o’r angerdd, atgofion o’r pasiwn
Mae o fymryn yn dynn rownd y canol
Ar ôl blynyddoedd hamddenol a rhydd
Mae o’n cribo ei wallt prin tryloyw i un ochr
A rhoi winc ar y dyn yn y drych

Yn dreiddgar, yn feiddgar
A chwarter canrif yn iau
Yn ôl i’r dyddiau aur
Yn chwilgar, yn lliwgar
Ymledu ei egni’n ddi-baid
Yn ôl i’r dyddiau aur
Wrth eu bodd yn ailfyw yr atgof
Mae’r cloc yn troi yn ôl ac yn ôl
Yn dreiddgar, yn feiddgar
A chwarter canrif yn iau
Yn ôl i’r dyddiau aur

Yn ôl i’r dyddiau aur

Mai’n rhoi gwên
Fach direidus i’w hun
Wrth lithro’i wisg sidan, rhoi minlliw coch llachar,
Yn ddi-ofn
Mae hi’n gynnwrf i gyd
Ei chalon yn curo ar ddwbl y sbîd
Mai’n dawnsio i’r gân ar y radio
Ei hystwyther yn gwrth-ddweud ei hoed
Mai’n teimlo yn fyw ac yn effro
Y gora’ mai ‘di teimlo erioed