We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Storm

by I Fight Lions

/
 • Digital Album
  Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    £2 GBP  or more

  You own this

   

1.
Storm 04:12
Does na’m byd yn y byd o bwys Mai’n dawel braf yn nghalon y storm Dwi ddim am boeni am ddryswch llwyr Dim fi sydd wrth y llyw Mae’r taranau yn bleoddio’n y nen Fel rhuo llewod yn bell uwchben Mae Morus y gwynt ac Ifan y glaw Yn chwil ar y gwasgedd isel Mae’r byd yn ddychrynllyd ar hyn o bryd Ond mae’r helynt ‘ma’n gysur o fy ngwely clud Sgenai’m mymryn o bryder; mewn cysur mae hyder Dwi’n gyfarwydd ‘fo’r hunllef o hyd Mae’r newydd yn hen erbyn hyn Neith arwyr flodeuo ymysg y chwyn Mae’r gwynt a’r glaw yn siwr o ddod yn pen draw Ond mae’r haul yn anorfod hefyd Does na’m byd yn y byd o bwys Mai’n dawel braf yn nghalon y storm Dwi ddim am boeni am ddryswch llwyr Dim fi sydd wrth y llyw Anghydfod y tonnau sy’n bygwth Ceffylau mawr gwyn ar garlam rhwth Ond mae ‘na ddigon o dîr rhwng y llanw a fi Does na’m galw am gynnwrf na stŵr Cau dy lygaid yn dynn A gad dy feddylia suddo’n ddyfn Ma’r glaw ar y gwydr yn siffrwd o gysur Dwi’n gyfarwydd fo’r freuddwyd o hyd Mae’r newydd yn hen erbyn hyn Neith arwyr flodeuo ymysg y chwyn Mae’r gwynt a’r glaw yn siwr o ddod yn pen draw Ond mae’r haul yn anorfod hefyd Does na’m byd yn y byd o bwys Mai’n dawel braf yn nghalon y storm Dwi ddim am boeni am ddryswch llwyr Dim fi sydd wrth y llyw
2.
Paid a Poeni 03:24
Mae pob dydd 'run peth Cael fy ngorfodi i wynebu penbleth Cyn i'r tawelyddion gicio'i fewn Mae'r unig ferch Sy'n fy hudo i gyda'i swyngyfaredd Yn troi a throsi yn fy mhen A'r geiria ola ddwedodd hi Oedd "paid a poeni, paid a poeni" A'r geiria ola ddwedodd hi Oedd "paid a poeni dim amdana i" Does na'm llawer gwell Na gwely clud yn ystod mellt a th'rannau 'sna ma'r storm yn dy ben Does na'm ffordd o ffoi Yr ysbrydion sy’n taro lawr y drysau Na'r llais sy’n derfynol yn fy mhen
3.
Casanova 03:21
Dio’m yn hogyn hud Dio’m yn unrhyw fath o ddewin Benzodiazepine sy’n troi dy ddwr i mewn i wîn Dim ei driciau Dio’m yn slic, na Fyddi di dal efo cleisiau Ar dy liniau Ond fyddi di’m yn cofio dim Fel llew ar ôl gazelle Mae o’n syllu yn frwdfrydig Ti’n gyfareddol ac yn ddel Mae o’n chwantus ac yn lwglyd Yn trio’i orau Gyda’i eiriau I dy swyno di i’r laddfa Ti’n amlwg heb ddidddordeb Ond dio’m yn poeni dim ‘di o’m yn Gasanova, na Chwerw yw ei chwarae Fel ti’n llithro mewn i’r coma Dio’m yn Gasanova Nei di ddeffro efo cleisiau A creithiau a haint ne ddau O gwylia dy hun Ma’r sglyfaeth ma’n anelu I gael chdi ar ben dy hun I gael chdi yn ei wely Ac os ti’n anghytuno Ganddo ddulliau annymunol I gael ei ffordd ei hun A cariad, fyddi di’m yn cofio dim
4.
Am rhywun mor feddw, dwi'n andros o sobor 'di llygru fy meddwl yn gobeithio am gyngor Ond di’r whisky’m yn ateb ‘im byd Mae pob un arwr yn ddihiryn i rywun A dwi mond yn arwr i fi fy hyn Ac yn elyn i weddill y byd Cicia fi tra dwi lawr Yn lle cynnig cysur, cynnig llaw Rhaid datrys y dryswch, goleuo’r tywyllwch Ond o le ddaw’r gola heb dy gyfeillgarwch Beth os daw’r ateb rhy hwyr? Mae popeth ‘di newid, ond does dim yn wahanol Mae’r lonydd yn croesi a finna yn y canol Yn llawn ansicrwydd llwyr

credits

released March 18, 2013

license

all rights reserved

tags

about

I Fight Lions UK

I Fight Lions are a rock band hailing from the mountains of North Wales. Like many other bands, they write songs and perform them in public places; often for applause, seldom for money.

Mae I Fight Lions yn fand roc o ardal fynyddig Eryri. Fel llawer o fandiau eraill, maent yn sgwennu caneuon a'u chwarae nhw i bobl sy weithia'n gwrando, ond yn anaml yn talu.
... more

contact / help

Contact I Fight Lions

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account